Internationalisering

We dagen leerlingen uit … we laten leerlingen ‘proeven’ van de wereld. Wil je weten hoe we dat doen? Je vindt het hier.

Op onze school willen we je een kritische, creatieve, empathische en verantwoordelijke leerling helpen worden. Daarom willen we je – letterlijk – laten proeven van de wereld via onze internationaliseringsprojecten.

Erasmus+

Geregeld lopen er op onze school (door de Europese Commissie gesubsidieerde) Erasmus+-uitwisselingsprojecten met leerlingen. Elk jaar gaan we op zoek naar mogelijke nieuwe partnerschappen.

Via Erasmus+ krijgen we soms ook leerkrachten uit het buitenland over de vloer die een tijdje komen meedraaien op onze school.

Daarnaast loopt er in onze scholengroep RHIZO een Erasmus+-project waarbij leerkrachten scholen in het buitenland bezoeken en/​of cursussen volgen.

Bilaterale uitwisselingen

Af en toe organiseren we voor vrijwilligers uitwisselingen met een school in het buitenland. De voorbije jaren trokken we zo naar Polen en Duitsland.

Buitenlandse schoolreizen

In enkele leerjaren staat er een buitenlandse studiereis voor alle leerlingen op het programma: de tweedejaars trekken naar Trier, de derdejaars maken een trip naar Rijsel, en in het vijfde jaar is de Parijsreis steevast een van de hoogtepunten.

Vrijwillige reizen

Leerlingen van het tweede jaar kunnen in de paasvakantie vrijwillig meegaan op avonturenkamp. In diezelfde vakantie nemen heel wat leerlingen van het zesde jaar deel aan de Italiëreis.

Uitwisselingsstudenten

Elk jaar nemen enkele leerlingen uit de derde graad deel aan een individueel uitwisselingsprogramma (AFS, WEP …), waarbij ze een semester lang in het buitenland studeren. Voor deze leerlingen stellen we een individueel aangepast traject voor.