Studiebegeleiding

In RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen bieden we je heel wat studiebegeleiding aan. Lees hieronder wat wij allemaal doen om jouw studieloopbaan zo goed mogelijk te begeleiden.

Leren leren

De leerkrachten en de werkgroep leerzorg helpen jou op het vlak van leren leren.

 • Vervoermap eerste jaar
  In het boekenpakket van het eerste jaar zit ook een vervoermap. Deze accordeonmap helpt de leerlingen om overzicht te houden in allerlei losse blaadjes. Leerlingen die er een gewoonte van maken om hun vervoermap te gebruiken, kunnen nooit meer iets vergeten en vinden later alles snel terug. De leerkrachten in het eerste jaar helpen de leerlingen om van het gebruik van de vervoermap een goede gewoonte te maken. Vooral de leerlingen die moeite hebben met structuur en organisatie hebben hier veel steun aan.
 • Taken- en toetsenmapjes eerste graad
  Wij hebben een uniform systeem uitgewerkt voor taken en toetsen. Voor alle hoofdvakken gelden dezelfde afspraken voor het maken, inleveren en verbeteren van taken en toetsen. Dit is in het voordeel van iedereen, maar leerlingen die bijzondere moeite hebben met orde en organisatie hebben hier natuurlijk de meeste steun aan. Bovendien werken we voor elk hoofdvak met aparte kleurmapjes. Dat is handig om alles snel terug te vinden.
 • (Hulp bij) planning
 • De leerkrachten besteden veel aandacht aan wat de leerlingen moeten studeren en hoe ze dat het best aanpakken. In een aantal vakken wordt gewerkt met een vakwijzer. Het is belangrijk dat leerlingen dagelijks een vast werkschema volgen van bijvoorbeeld anderhalf tot twee uur om huiswerk te maken, lessen voor te bereiden, zich voor te bereiden op toetsen, enzovoort. Als er dan eens wat minder werk is voor de volgende dag, kunnen ze al beginnen aan het werk voor later. Goed je werk plannen is in de eerste plaats zorgen voor een goede spreiding van je werk. De schoolagenda is een goed planningsinstrument om gericht naar een doel toe te werken.
 • Proefwerkplanning
  De leerlingen van de eerste graad krijgen voor elke proefwerkperiode een proefwerkplanning die ze kunnen gebruiken bij de planning van hun studiewerk. De leerlingen zijn tijdig op de hoogte van de concrete proefwerkschikking, zodat ze ruim op voorhand hun werk kunnen spreiden.
  De leerlingen van de tweede graad krijgen naast het overzicht van alle proefwerkschikkingen van alle studierichtingen ook een planningsdocument waarop ze dag per dag hun werk kunnen plannen vanaf de toetsen-/opdrachtenstop en tijdens de proefwerkperiode.
  De leerlingen van de derde graad krijgen een overzicht van alle proefwerkschikkingen van alle studierichtingen.
 • Remediëring
  Ondanks alle ondersteuning in de loop van het schooljaar kan het gebeuren dat een leerling een vaktekort behaalt op het proefwerk. Indien dit het geval is, dan wordt een individueel actieplan remediëring aangeboden. De bedoeling van het actieplan is de leerling van heel dichtbij op te volgen, met als doel het gericht bijsturen van achterstanden, hiaten en tekorten die door diverse oorzaken werden opgelopen.

  Zowel de klassikale als de individuele remediëring kunnen ouders volgen via Smartschool.

Screening Nederlandse taalvaardigheid

Sinds 1 september 2014 moet elke nieuwe leerling in het secundair onderwijs gescreend worden op het vlak van Nederlandse taalvaardigheid. Om de taalvaardigheid van de leerlingen te testen, zijn er verschillende screeningsinstrumenten beschikbaar. Begin oktober worden bij de leerlingen van het eerste jaar twee taalscreeningstests afgenomen: een test die peilt naar woordenschatkennis en een test die het tekstbegrip bij de leerlingen controleert. De resultaten van deze tests worden door de leerkracht Nederlands geanalyseerd en in de klassenraad besproken. Leerlingen die hun taalvaardigheid moeten opkrikken, zullen door de leerkracht Nederlands doorverwezen worden om tijdens het flexuur Nederlands bijkomende of verdiepende oefeningen te maken. 

Huiswerkklas

Leerlingen uit het eerste, tweede en derde jaar, die moeite hebben met planning, organisatie of studiemethode kunnen op donderdag van 16.25 tot 17.25 uur terecht in de huiswerkklas. Afhankelijk van de nood aan leerzorg bij onze leerlingen van de eerste graad, kunnen we ook een tweede huiswerkklas laten plaatsvinden op dinsdag van 16.25 tot 17.25 uur. Deze huiswerkklas wordt begeleid door twee leercoaches met ervaring in studiebegeleiding. Het zijn de klassenleerkrachten die aangeven voor welke leerlingen de huiswerkklas een ondersteuning kan zijn. 

 • Voor wie niet?
  De begeleiders van de huiswerkklas geven geen bijles.
 • Kunnen ouders hun zoon/​dochter inschrijven?
  Neen, het zijn de klassenleerkrachten die leerlingen naar de huiswerkklas doorverwijzen; ze nemen eerst contact op met de ouders.
 • Opvolging
  De begeleiders communiceren indien nodig met de ouders via Smartschool (individuele remediëring). Daar kan je lezen hoe het gaat in de huiswerkklas. Soms nemen de begeleiders ook telefonisch contact op met de ouders. Als leerlingen vragen of problemen hebben met de leerstof, is het belangrijk dat ze tijdig uitleg vragen aan de betrokken vakleerkracht. Lukt dit niet goed, dan is het aangewezen dat ze zich tot één van hun klassenleerkrachten wenden. Leerlingen kunnen ook altijd contact opnemen met een leercoach.

Avondstudie

Er is gelegenheid tot avondstudie. Vanuit de zorg voor leren leren streven wij naar een rustige sfeer in de studiezalen.

 • Op maandag, dinsdag en donderdag: van 16.25 tot 17.15 of 18.00 uur
 • Inschrijven gebeurt bij de start van het schooljaar en houdt een verplichte aanwezigheid in.
 • De leerlingen van de eerste graad studeren in het schoolrestaurant, de andere leerlingen in de studiezaal.

Individuele studiebegeleiding

Leerlingen uit het vierde, vijfde of zesde jaar voor wie individuele studiehulp nodig blijkt, kunnen terecht bij de leercoach. Samen met de leerling en/​of de ouders en vakleerkrachten onderzoeken we het probleem en bieden we extra ondersteuning op vlak van planning, organisatie en studiemethode in het algemeen. Soms volstaat een klein zetje om weer op de goede weg te raken, soms is intensievere begeleiding nodig. 

Openleercentrum

Tijdens de middagpauze is het openleercentrum (A.001) open. Leerlingen kunnen er terecht om op de computer te werken of ander (groeps)werk te doen.