Studiebegeleiding

In RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen bieden we je heel wat studiebegeleiding aan. Lees hieronder wat wij allemaal te doen om jou studieloopbaan zo goed mogelijk te begeleiden.

Leren leren

De leerkrachten en de opvoeders van onze werkgroep leerzorg doen regelmatig nieuwe voorstellen op het vlak van leren leren.

 • Vervoermap eerste jaar
  In het boekenpakket van het eerste jaar zit ook een vervoermap. Deze accordeonmap helpt de leerlingen om overzicht te houden in allerlei losse blaadjes. Leerlingen die er een gewoonte van maken om hun vervoermap te gebruiken, kunnen nooit meer iets vergeten en vinden later alles snel terug. De leerkrachten in het eerste jaar helpen de leerlingen om van de vervoermap een goede gewoonte te maken. Vooral de leerlingen die moeite hebben met structuur en organisatie hebben hier veel steun aan. 
 • Taken en toetsenmapjes eerste graad
  Wij hebben een uniform systeem uitgewerkt voor taken en toetsen. Voor alle hoofdvakken gelden dezelfde afspraken voor het maken, inleveren en verbeteren van taken en toetsen. Dit is in het voordeel van iedereen, maar leerlingen die bijzondere moeite hebben met orde en organisatie hebben hier natuurlijk het meeste steun aan. Bovendien werken we voor elk hoofdvak met eigen kleurmapjes. Dat is handig om alles snel terug te vinden. 
 • Leerbeest
  In de eerste graad werken de leerlingen met het boek Leerbeest’. Elk thema wordt aangebracht door een andere vakleerkracht, met als doel leren leren’ toe te passen in alle vakken In de tweede en derde graad werken de leerlingen vanaf schooljaar 2016-2017 met een bundel en het boek Breintrein’ (tweede graad) of Mijn masterplan’ (derde graad). In de bundel vinden leerlingen een antwoord op algemene vragen die ze kunnen stellen over leren. Ze vinden er leertips en strategieën die ze bij alle vakken kunnen toepassen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van samenvattingen of schema’s, het opstellen en uitvoeren van een planning, manieren om jezelf te motiveren … 
 • Vakwijzer
  De leerkrachten besteden veel aandacht aan wat de leerlingen moeten studeren en hoe ze dat best aanpakken. In een aantal vakken wordt gewerkt met een vakwijzer. Het is belangrijk dat leerlingen dagelijks een vast werkschema volgen van bijvoorbeeld anderhalf tot twee uur om huiswerk te maken, lessen voor te bereiden, zich voor te bereiden op toetsen, enzovoort. Als er dan eens wat minder werk is voor de volgende dag, kunnen ze al beginnen aan het werk voor later. Goed je werk plannen is in de eerste plaats zorgen voor een goede spreiding van je werk. De schoolagenda is een goed planningsinstrument om gericht naar een doel toe te werken. 
 • Proefwerkplanning
  De leerlingen van de eerste en de tweede graad krijgen voor elke proefwerkperiode een A5 boekje dat ze kunnen gebruiken bij de planning van hun studiewerk. De leerlingen zijn tijdig op de hoogte van de concrete proefwerkschikking zodat ze ruim op voorhand hun werk kunnen spreiden. De leerlingen van de derde graad krijgen een overzicht van alle proefwerkschikkingen van alle studierichtingen. 
 • Remediëring
  Ondanks alle ondersteuning in de loop van het schooljaar kan het gebeuren dat een leerling een vaktekort behaalt op het proefwerk. Indien dit het geval is dan wordt een individueel actieplan remediëring aangeboden. De bedoeling van het actieplan is de leerling van heel nabij te volgen met als doel het gericht bijsturen van achterstanden, hiaten, tekorten die door diverse oorzaken werden opgelopen.

  Zowel de klassikale als de individuele remediëring kunnen ouders volgen via Smartschool.

Inhaallessen

Voor de leerlingen van de eerste en tweede graad organiseren wij inhaallessen op school voor de vakken Frans, wiskunde en Nederlands (enkel in de eerste graad). De ervaring heeft geleerd dat leerlingen vooral voor deze vakken behoefte hebben aan extra ondersteuning.

De inhaallessen hebben de bedoeling om leerlingen in één of meerdere lessen weer op het goede spoor te brengen. Het kan in elk geval nooit de bedoeling zijn dat leerlingen voortdurend naar de inhaalles blijven gaan.

Enkel de vakleerkrachten - en dus niet de ouders - kunnen na remediëring een leerling die moeite heeft met bepaalde onderdelen van het vak Nederlands, Frans of wiskunde doorverwijzen naar de inhaalleerkracht. De ouders worden hierover telkens ingelicht via het formulier inhaalles’ dat zij mee moeten ondertekenen.

Diataal

Elke school moet vanaf 1 september 2014 elke nieuwe leerling in het secundair onderwijs screenen op het vlak van Nederlandse taalvaardigheid. Om de taalvaardigheid van de leerlingen te testen zijn er verschillende screeningsinstrumenten beschikbaar. Binnen de stad Kortrijk werd er gekozen voor het programma Diataal. Begin oktober worden bij de leerlingen van het eerste jaar twee taalscreeningstests afgenomen: een test die peilt naar woordenschatkennis en een test die het tekstbegrip bij de leerlingen controleert. De resultaten van deze tests worden binnen de klassenraad en met het CLB besproken. Voor de leerlingen die zwak scoorden, wordt een remediëringsprogramma georganiseerd, dat gecoördineerd wordt door de inhaalleerkracht Nederlands. 

Huiswerkklas

Leerlingen uit het eerste, tweede en derde jaar, die moeite hebben met planning, organisatie of studiemethode kunnen op donderdag van 16.25 tot 17.25 uur terecht in de huiswerkklas. Afhankelijk van de nood aan leerzorg bij onze leerlingen van de eerste graad, kunnen we ook een tweede huiswerkklas laten plaatsvinden op maandag van 16.25 tot 17.25 uur. Deze huiswerkklas wordt begeleid door twee leercoaches met ervaring in studiebegeleiding. Het zijn de klassenleerkrachten die aangeven voor welke leerlingen de huiswerkklas een ondersteuning kan zijn. 

 • Voor wie niet?
  De begeleiders van de huiswerkklas geven geen bijles. Leerlingen die enkele lessen gemist hebben wegens ziekte of bijzondere moeite hebben met de vakken Nederlands, Frans of wiskunde kunnen wel naar de inhaalles gaan, enkel op verwijzing van de vakleerkracht en na eerste remediëring door de vakleerkracht. 
 • Kunnen ouders hun zoon/​dochter inschrijven?
  Neen, het zijn de klassenleerkrachten die leerlingen naar de huiswerkklas doorverwijzen; ze nemen eerst contact op met de ouders. 
 • Opvolging
  De begeleiders communiceren indien nodig met de ouders via Smartschool (individuele remediëring). Daar kan je lezen hoe het gaat in de huiswerkklas. Soms nemen de begeleiders ook telefonisch contact op met de ouders. Als leerlingen vragen of problemen hebben met de leerstof, is het belangrijk dat ze tijdig uitleg vragen aan de betrokken vakleerkracht. Lukt dit niet goed, dan is het aangewezen dat ze zich tot één van hun klassenleerkrachten wenden. Leerlingen kunnen ook altijd contact opnemen met een leercoach.

Avondstudie

Er is gelegenheid tot avondstudie. Vanuit de zorg voor leren leren streven wij naar een rustige sfeer in de studiezalen.

 • Op maandag, dinsdag en donderdag: van 16.25 tot 17.30 of 18.00 uur 
 • Inschrijven gebeurt per trimester en houdt in: verplicht aanwezig.
 • De leerlingen van de eerste graad studeren in het schoolrestaurant , de andere leerlingen in de studiezaal.

Individuele studiebegeleiding

Leerlingen uit het vierde, vijfde of zesde jaar die individuele studiehulp wensen, kunnen terecht bij de leercoach. Na een aantal sessies ben je meestal weer op de goede weg.

Begeleid zelfstandig leren

Alle klassen van het eerste jaar krijgen twee uur per week Begeleid Zelfstandig Leren (BZL). De leerlingen werken twee uur per week in een groot multimedialokaal aan de vakken Frans en Nederlands. De leerkracht geeft tijdens die uren niet op de klassieke manier les maar coacht de leerlingen om zelfstandig en op eigen tempo een stuk van de leerstof af te werken. Zo leren de leerlingen echt nadenken over hun aanpak, zijn ze verplicht om te leren organiseren en plannen, leren ze hun eigen vorderingen controleren, enzovoort. Deze werkvorm is voor de leerlingen uit het eerste jaar niet nieuw. BZL bouwt immers voort op het contractwerk uit het lager onderwijs.

Openleercentrum

Tijdens de middagpauze is het openleercentrum (A 001) open. Leerlingen kunnen er terecht om op de computer te werken of ander werk te doen voor school.