Studie

Als leerling van RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen kun je studie op school volgen. In een rustige omgeving studeren of je schoolwerk maken? Je vindt er hier alles over.

Je kunt je gratis inschrijven om op maandag, dinsdag en/​of donderdag in de studie te blijven. Op vrijdag is er geen avondstudie, maar je kunt wel op school blijven tot 17.15 uur. 

Je kunt in de studie blijven tot 17.15 uur of 17.45 uur. De leerlingen van de eerste graad zitten in een apart lokaal met een eigen opvoeder.

Tijdens de proefwerken kunnen geïnteresseerde leerlingen in de namiddagstudie blijven. Leerlingen van het zesde jaar kunnen in een klaslokaal zonder permanent toezicht studeren, als voorbereiding op het hoger onderwijs.