Pedagogisch project

Als je kiest voor RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen, waar kies je dan voor? Je ontdekt het hier.

In onze school, die leerplichtonderwijs organiseert, bieden we inspirerend onderwijs en warme opvoedingsondersteuning aan jonge mensen van 12 tot 18 jaar om hen aan te zetten tot democratisch burgerschap, hun talenten te ontplooien en sterk in het (samen)leven te staan.

ALS SCHOOLTEAM ENGAGEREN WE ONS VOOR …

01 Een open en verbindende leefgemeenschap waarin we …

  • zorgen voor elkaar en voor de wereld
  • onderzoeken hoe we kunnen leren van elkaar
  • kansen bieden tot inspraak, participatie én tot het opnemen van verantwoordelijkheid

02 Een prikkelende en uitdagende leergemeenschap waarin we …

  • algemeen vormend onderwijs bieden als open venster op de wereld
  • je uitdagen om jezelf te ontplooien tot het beste van jezelf
  • innoverende en activerende projecten organiseren

03 Kritische, creatieve, empathische en verantwoordelijke leerlingen die …

  • zich intellectueel, spiritueel, sociaal, sportief en cultureel ontplooien
  • zich engageren voor een zorgzame samenleving in dialoog met zichzelf en anderen
  • durven dromen, creëren en ondernemen