Onze schoolafspraken

Goede afspraken maken goede vrienden, en dat is ook zo in RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen. Lees in het schoolreglement hoe we fijn samenleven en -leren op school.

Schoolreglement

uitbreiding: