Leermoeilijkheden

Leermoeilijkheden? Ook dan staat RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen voor je klaar.

Onze visie

We hebben al een lange traditie in de begeleiding van leerlingen met leerstoornissen of ontwikkelingsproblemen. Onze school wil op dit vlak in de eerste plaats preventief werken via algemene didactische afspraken die voor alle leerlingen gelden, maar waar leerlingen met leermoeilijkheden of een andere aanwijsbare zorgvraag (dyslexie, ADHD, ASS, hoogbegaafdheid …) het meeste baat bij hebben.

Leerlingen die te kampen hebben met leerstoornissen of andere aanwijsbare ontwikkelingsproblemen kunnen zich daarnaast ook laten ondersteunen door een individueel begeleidingsplan. Met dit begeleidingsplan krijgen ze extra hulp bij het volgen van de lessen, het huiswerk, het studeren en het maken van toetsen en proefwerken. Wij hebben samen met de leerkrachten heel wat hulpmaatregelen uitgewerkt die indien nodig kunnen worden toegepast.

Het begeleidingsplan wordt opgesteld in onderling overleg tussen de leerkrachten, de leercoach leerzorg’, de CLB-medewerker, de ouders en de leerling.

Tijdens het komende schooljaar zetten we bijkomend in op het ontwikkelen van een plan van aanpak voor cognitief sterke leerlingen en leerlingen met hoogbegaafdheid.