Leermoeilijkheden

Leermoeilijkheden? Ook dan staat RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen voor je klaar.

Onze visie

Wij hebben al een lange traditie in de begeleiding van leerlingen met leerstoornissen of ontwikkelingsproblemen. Onze school wil op dit vlak in de eerste plaats preventief werken door de invoering van algemene didactische afspraken (zie leren leren) die voor alle leerlingen gelden. De leerlingen met leermoeilijkheden of een andere aanwijsbare zorgvraag (dyslexie, ADHD, ASS …) hebben hier natuurlijk wel het meeste steun aan.

Leerlingen die te kampen hebben met leerstoornissen of andere aanwijsbare ontwikkelingsproblemen kunnen zich daarnaast ook laten ondersteunen door een individueel begeleidingsplan. Met dit begeleidingsplan krijgen ze extra hulp bij het volgen van de lessen, het huiswerk, het studeren en het maken van toetsen en proefwerken. Wij hebben samen met de leerkrachten heel wat hulpmaatregelen uitgewerkt die indien nodig kunnen worden toegepast.

Het begeleidingsplan wordt opgesteld in onderling overleg met de leerkrachten, de leercoach leerzorg’, de CLB-medewerker, de ouders en de leerling.

Werking

  • Eind augustus Onze leercoachen nemen eind augustus contact met de ouders die bij de inschrijving problemen hebben gemeld met dyslexie, aandacht, concentratie, enzovoort. Op dat moment verzamelen we ook bijkomende informatie die ons kan helpen om snel inzicht te krijgen in de ernst van het probleem. 
  • Begin september We starten met een voorlopig begeleidingsplan. Er begint een observatieperiode van enkele weken om na te gaan welke problemen zich precies voordoen. Deze periode is ook een belangrijke observatieperiode voor de leerlingen en de ouders. Indien nodig doet het CLB begin september ook nog enkele onderzoeken. 
  • Eind september De leercoach stelt samen met de ouders, de leerling, de titularis en de CLB-medewerker het definitieve begeleidingsplan op. 
  • December We organiseren een bevraging bij de leerkrachten (tijdens de klassenraden), de ouders en de leerling (tijdens het oudercontact) om het begeleidingsplan tussentijds te evalueren. De ouders en de leerling kunnen natuurlijk ook op andere momenten van het schooljaar contact nemen met de leercoach om eventuele problemen of bijsturingen te bespreken. 
  • Januari Begeleidingsplan bijsturen indien noodzakelijk
  • Maart/​april We organiseren een bevraging bij de leerkrachten (tijdens de klassenraden) en de leerling (tijdens het leerlingencontact) om het begeleidingsplan tussentijds te evalueren. Na de paasvakantie worden eventueel de ouders gecontacteerd n.a.v. de feedback tijdens het leerlingencontact. Het begeleidingsplan zal bijgestuurd worden indien noodzakelijk.
  • Juni Eindevaluatie van het begeleidingsplan. Deze versie zal het voorlopig begeleidingsplan zijn voor het volgende schooljaar.