Samen school maken

Laat je stem horen ... want wij willen horen wat jij te zeggen hebt!

Directieraad

Wij vinden inspraak heel belangrijk. Zo blijven we werken aan kwaliteit. Overleg gebeurt natuurlijk elke dag, maar we komen in de directieraad ook negen keer per jaar samen met een groep leerkrachten en opvoeders om de werking van de school te bespreken.

Presidium

Het presidium van het Lyceum bestaat uit een groot aantal derdegraadsleerlingen (met twee presessen aan het hoofd) die, onder begeleiding van leerkrachten, in de loop van het schooljaar heel wat activiteiten organiseren die van onze school een fijne plaats maken om te vertoeven.

Het presidium bestaat uit zes werkgroepen:

 • WG Leerlingen
  Organiseert activiteiten vol actie, spanning en ontspanning. Hoogtepunten zijn het peter-en-meterproject, de jaarlijkse kerstmarkt en de ontzettend succesvolle LOVV-quiz in maart.
 • WG Skai
  Zet zich in voor goede doelen, met onder meer de Schrijf-Ze-VRIJdag, de Oxfam-verkoop en het (h)eerlijk ontbijt.
 • WG Spa
  Spa’ staat voor speelplaatsanimatie. Deze werkgroep maakt van de speelplaats, de benedenzaal en de middagpauzes een echt vrolijke boel.
 • WG Promo
  Maakt posters, affiches, folders en brochures voor alle presidiumactiviteiten.
 • WG Zesdes
  Wil de zesdejaars een onvergetelijk laatste jaar op onze school bezorgen. Hoogtepunten zijn de pizzamiddagen en de 50 dagen.
 • WG Bal
  Organiseert het jaarlijkse topfeest Bal van Vlaanderen’.

Ouderraad

Alle ouders kunnen lid worden van onze ouderraad. De ouderraad wil samen met de directie en de afgevaardigden van het personeel meewerken aan de verbetering van onze school. Samen school maken is voor iedereen een uitdaging. In de ledenvergaderingen bespreken we allerlei onderwerpen die met de realisatie van ons onderwijs- en opvoedingsproject te maken hebben​.De oudervereniging ondersteunt ook allerlei activiteiten op school en organiseert jaarlijks de studie- en beroepenmarkt voor onze laatstejaars. Daarnaast organiseert de oudervereniging elk jaar enkele vormende activiteiten voor alle ouders van de school.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit een afvaardiging van personeelsleden, ouders, leerlingen en externen. Het is een belangrijk inspraakorgaan op school, want iedereen is erin vertegenwoordigd. De schoolraad komt een aantal keren per jaar samen.

Leerlingenraad

Leven in een maatschappij waar vele meningen naast elkaar bestaan, zorgt ervoor dat ook leerlingen erkend willen worden in hun kijk op de wereld. Als school willen we daar rekening mee houden. De leerlingenraad is het oefenterrein bij uitstek om meningen te leren uiten én om de wisselwerking tussen de leerlingen enerzijds en de leerkrachten en directie anderzijds vorm te geven.

Op school hebben we per graad een leerlingenraad. Zowel leerlingen als leerkrachten en directie brengen agendapunten aan. Doel: leerlingen inspraak geven in de leefgemeenschap van onze school en hen samen met de begeleidende leerkrachten laten nadenken over haalbare oplossingen bij allerlei problemen.