Betaalbaar onderwijs

In RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen bieden we uitdagend én betaalbaar onderwijs aan. Lees hier hoe we dat doen.

In RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen Kortrijk bieden wij kwaliteitsvolle opleidingen aan. We houden er bovendien rekening mee om alles betaalbaar te houden. Bij de start van het schooljaar ontvang je de budgetnota met de geraamde kostprijs per schoolrekening. 

Heb je vragen over de schoolrekening, dan kan je hiervoor terecht bij de budgetverantwoordelijke van onze school.

Heb je vragen over een studietoelage of maak je je zorgen over de betaling van de schoolrekeningen, dan kan je terecht bij onze sociale dienst. We behandelen je vraag met zorg en in alle discretie.