Leef- en leerzorg

Lees hier alles over de 'warme' leef- en leerzorg die RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen jou biedt.

We willen als school warme’ zorg bieden aan onze leerlingen. We beschikken daarvoor over een goed uitgebouwd netwerk van leef- en leerzorgbegeleiding.

  • De zorg voor onze leerlingen gebeurt in eerste instantie in de klas door de klassenleerkrachten en de vakleerkrachten die tijdens en ook buiten de lessen zorg en aandacht besteden aan de hen toevertrouwde leerlingen.
  • Voor leerlingen met een grotere zorgnood zijn er op onze school een leefcoach, een leercoach 1/​2/​3de jaar en een leercoach 4/​5/​6de jaar aangesteld. De leefcoach staat waar nodig in voor de psychosociale begeleiding van een leerling; de leercoaches ondersteunen de leerlingen met een extra nood aan leerzorg op het vlak van leren leren en leerstoornissen.
  • De ouders worden vrij snel bij de begeleiding van de leerlingen betrokken. Ouders die zelf een probleem willen melden, kunnen dat via de leerkrachten, één van de leef- of leercoaches of via het beleidsteam.
  • Er zijn de begeleidende klassenraden om problemen snel op te sporen, ad hoc overlegmomenten met collega’ s rond de aanpak van een bepaalde leerling of een klasgroep, enzovoort. Daarnaast zijn er ook nog andere kanalen van leerlingenoverleg zoals een wekelijks teamoverleg van de leef- en leercoaches met de beleidsmedewerker en het CLB.
  • De leerlingen ontvangen een brochure van de school die de leerling een antwoord biedt op de vraag: Bij wie kan ik voor wat terecht?’.