Leef- en leerzorg

Lees hier alles over de 'warme' leef- en leerzorg die RHIZO Lyceum OLV Vlaanderen jou biedt.

Ik val. Ik sta op.
Ik maak fouten.
Ik ben mens.
Ik ben niet perfect.
Ik leef en leer.

We willen als school warme’ zorg bieden aan onze leerlingen. We beschikken daarvoor over een goed uitgebouwd netwerk van leef- en leerzorgbegeleiding.

  • De zorg voor onze leerlingen gebeurt in eerste instantie in de klas door de klassenleerkrachten en de vakleerkrachten, die tijdens en ook buiten de lessen zorg en aandacht besteden aan de hen toevertrouwde leerlingen.
  • Voor leerlingen met een grotere zorgnood zijn er op onze school leefcoaches en leercoaches. De leefcoaches staan waar nodig in voor de psychosociale begeleiding van leerlingen; de leercoaches ondersteunen de leerlingen met een extra nood aan leerzorg op het vlak van leren leren en leerstoornissen.
    De leerlingen ontvangen een brochure van de school die de leerling een antwoord biedt op de vraag: Bij wie kan ik waarvoor terecht?’
  • De ouders worden vrij snel bij de begeleiding van de leerlingen betrokken. Ouders die zelf een probleem willen melden, kunnen dat via de klassenleerkrachten of één van de leef- of leercoaches.
  • Er zijn begeleidende klassenraden om problemen snel op te sporen en aan te pakken. Daarnaast is er ook een wekelijks teamoverleg van de leef- en leercoaches met de directie en het CLB.
  • Indien aangewezen, en steeds in overleg met de ouders en de leerling, kunnen we doorverwijzen naar externe, gespecialiseerde diensten.