6 Moderne talen-wiskunde

aso

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Let op: deze richting wordt niet georganiseerd in het vijfde jaar in het schooljaar 2021-2022!

De logische vooropleidingen in de tweede graad zijn Economie en Wetenschappen. Andere vooropleidingen zijn mogelijk, maar individueel te bekijken.

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: moderne talen en wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. Er zijn geen beperkingen.

Voor de component wiskunde kan in de derde graad de cursus van 6 uur – via het complementair gedeelte – nog uitgebreid worden tot 8 uur In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (bv. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen …);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen …);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Schrijf je nu in

Je bent nog niet ingeschreven? Geen paniek! Ontdek hier alles wat je moet weten om in te schrijven.

Ja, ik wil inschrijven