De samenwerking tussen KV Kortrijk en het Lyceum is heel interessant.

Victor - 2A Moderne talen en wetenschappen

Victor

2A Moderne talen en wetenschappen

Victor speelt voetbal bij de jongeren van KV Kortrijk, en hij hoorde van anderen dat onze school een goede samenwerking heeft met de ploeg. Dat we hier de lat hoog durven leggen, trok hem ook aan. En hij had ook gewoon veel vrienden die naar het Lyceum zouden komen. Via het scholenproject van KVK kan Victor een paar keer per week trainen tijdens de lesuren, waardoor hij s avonds wat vroeger aan zijn schoolwerk kan beginnen. Er wordt bij het opstellen van het lesrooster bovendien rekening gehouden met welke vakken hij mist. Victors lievelingsvak is – hoe kan het ook anders? – lichamelijke opvoeding.

2022 Victor